ภาษาไทย

โรงเรียนนี้ให้การศึกษาที่มีคุณภาพชั้นเลิศเพื่อเป็นพื้นฐานสำ�หรับการเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา ครูผู้สอนของโรงเรียนมีความรู้ลึกซึ้งในวิชาที่สอน ทั้งครูและนักเรียนมีความสัมพันธ์อันดีบนพื้นฐานของการเคารพซึ่งกันและกัน ตลอดจนการกระตุ้นให้เกิดการเรียนรูู้

โรงเรียนตั้งอยู่ที่เมืองเวลลิงตัน ในย่านนอกเมืองที่ชื่อ นิวแลนซ์ ซึ่งเป็นย่านที่ปลอดภัยและกำ�ลังพัฒนาอย่างรวดเร็ว โรงเรียนยินดีต้อนรับนักเรียนนานาชาติจากหลากหลายประเทศ

โรงเรียนมีจุดแข็งหลายประการ รวมทั้งคุณภาพของการเรียนการสอน ความมุ่งมั่นและทุ่มเทของของครูผู้สอน การดูแลความเป็นอยู่ของกเรียนต่างชาติที่ยอดเยี่ยม ตลอดจนกิจกรรมดีๆ หลากหลายที่จัดเตรียมไว้ให้นักเรียนทุกคน ทั้งคุณครูผู้สอนและเจ้าหน้าที่ ทุกคนของรงเรียนต่างมีคุณภาพในระดับสูง ความทุ่มเทที่ทุกคนมีให้กับการศึกษาการพัฒนาส่วนบุคคล รวมถึงสวัสดิภาพของนักเรียนแต่ละคนนั้นมีให้เห็นอย่างชัดเจน

ที่ตั้งและสิ่งอำานวยความสะดวก

โรงเรียนนิวแลนส์ คอลเลจ ตั้งอยู่ที่เมืองเวลลิงตัน ซึ่งเป็นเมืองหลวงของนิวซีแลนด์และเป็นเมืองหลักทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษามืองหนึ่งของประเทศ ทั้งห้องเรียนและอาคารเรียนมีมาตรฐานในระดับสูง แ ละครบครันไปด้วยอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัย โรงเรียนมีพื้นที่ทั้งหมด 50 เอเค่อร์ มีศูนย์นันทนาการขนาดใหญ่ รวมทั้งห้องเรียนพิเศษสำาหรับการเรียนการสอนเฉพาะวิชาที่ทันสมัย

หลักสูตร

โรงเรียนมีวิชาเรียนที่ตอบสนองต่อความต้องการของนักเรียนให้เลือกมากมาย ตั้งแต่ระดับชั้น Year 9-13 นอกจากนี้ โรงเรียนยังจัดตัวช่วยเพื่อทำาให้นักเรียนได้พัฒนาความเป็นเลิศ เช่น การติดตามผลการเรียนของนักเรียนแบบใกล้ชิด โรงเรียนนิวแลนซ์ คอลเลจมีผลการเรียนในระดับยอดเยี่ยมมาโดยตลอด นักเรียนส่วนใหญ่ของโรงเรียนสามารถเข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัยในสาขาที่ต้องการได้ นักเรียนของโรงเรียนมีวินัยและมีความประพฤติดี แต่ละคนจะได้รับการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ การดูแลที่ใกล้ชิด และได้พัฒนาตนเองอย่างเต็มที่ ทั้งหมดนี้ก็เพื่อให้นักเรียนได้สนุกและมีความสุขกับการเรียนที่โรงเรียน ได้เติบโตขึ้นพร้อมกับความเชื่อมั่นในตนเองและมีผลการเรียนในระดับสูง

กิจกรรมเสริมหลักสูตร

โรงเรียนมีกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่หลากหลายและเป็นที่ชื่นชอบของนักเรียนเช่น การแสดงละคร ดนตรี และกีฬา แผนกศิลปะของโรงเรียนมีวิชาให้เลือกหลายกลุ่ม นอกจากนี้ นักเรียนก็ยังมีโอกาสได้จัดงานแสดงละครเวที ซึ่งโรงเรียนจัดขึ้นเป็นประจำาทุกปี นอกจากละครแล้ว ทางโรงเรียนยังมี วงร้องเพลงประสานเรียง วงออเคสตร้า และการเรียนดนตรีรายบุคคลให้กับนักเรียนที่สนใจด้านดนตรีอีกด้วยโรงเรียนนิวแลนส์ คอลเลจยังมีกีฬาให้เลือกหลากประเภท เช่น แบดมินตัน บาสเกตบอล พายเรือยาว ฟุตบอล เน็ตบอล รักบี้ วอลเล่ย์บอล และอีกกว่า 20 ชนิด นักเรียนหลายคนของโรงเรียนนี้ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนของทีมเมืองเวลลิงตันในการแข่งขันกีฬา และหลายคนก็ได้รับเหรียญรางวัลในระดับประเทศมาแล้ว

สวัสดิภาพของนักเรียนและโฮมสเตย์

โรงเรียนจัดส่งเจ้าหน้าที่ดูแลเรื่องโฮมเสตย์ไปรับนักเรียนทุกคนที่โรงเรียนจัดหาโฮมสเตย์ให้ที่สนามบิน เจ้าหน้าที่คนเดิมจะคอยมาคุยกับนักเรียนเป็นระยะเพื่อให้คำ�แนะนำ�ในเรื่องการใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวโฮมสเตย์

ทางโรงเรียนจะคัดสรรโฮมสเตย์มาเป็นอย่างดีและจะคอยตรวจสอบเป็นระยะว่า นักเรียนมีความสุขในการอยู่กับโฮมสเตย์หรือไม่

การพัฒนาภาษาอังกฤษของนักเรียน

โรงเรียนมีครูสอนภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพและมีประสบการณ์มาสอนนักเรียนทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม นอกจากนี้ โรงเรียนยังมีเจ้าหน้าที่ที่สามารถพูดบางภาษาของประเทศในยุโรปหรือเอเชียได้ 

ค่าเล่าเรียน

Link

วิทยาลัย นิวแลนซ์

ประเภทโรงเรียน: สหศึกษา
ปีการศึกษา: 9 – 13
รับสมัครอายุ: 13 – 19 ปี
จำ�นวนนักเรียน: 1000 คน
จัดสรรโฮมสเตย์ที่มีคุณภาพให้
เว็บไซท์: www.newlands.school.nz

ผู้จัดการนักเรียนนานาชาติ
Newlands College
68 Bracken Road, Newlands
Wellington 6037
New Zealand

โทรศัพท์: ++64 4 473 4136
อีเมย: [email protected]


© 2024 newlands.school.nz © 2024 newlands.school.nz © 2024 newlands.school.nz © 2024 newlands.school.nz © 2024 newlands.school.nz © 2024 newlands.school.nz Powered by Rainbow Creative | 25 Jun 2024 | Admin